Kierowanie zespołem to planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrolowanie pracy członków zespołu pracowniczego. Autorytet wśród swoich pracowników