Kształt i wielkość komórek wchodzących w skład ciała ludzkiego zależy od funkcji, jaką poszczególne komórki pełnią