Kierowanie zespołem to planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrolowanie pracy członków zespołu pracowniczego.
Autorytet wśród swoich pracowników można zdobyć poprzez konsekwentne i sprawiedliwe działania wobec nich. Ustalając jasne zasady pracy i zaznajamiając podwładnych z naszymi oczekiwaniami, ułatwimy pracę zarówno im, jak i sobie. Trzeba budować życzliwą atmosferę, pełną wzajemnego szacunku i zaufania, ale ważnym elementem pracy każdego kierownika jest też kontrolowanie wykonywanych zadań. Nie zapominajmy przy tym o motywowaniu pracowników ustalonym planem nagród, premii czy innych gratyfikacji za solidną pracę. Aby wesprzeć rozwój pracownika i podnieść renomę gabinetu, wysyłajmy podwładnych na kursy i szkolenia.
kieowaie zespołem
http://www.ibles.pl/web/cs/start