Kształt i wielkość komórek wchodzących w skład ciała ludzkiego zależy od funkcji, jaką poszczególne komórki pełnią w organizmie. Rozmiary komórek wahają się w dość dużych granicach. Wyjątkowo duże są komórki jajowe. Komórka jajowa ludzka może być już dostrzeżona gołym okiem, gdyż wielkość jej dochodzi do 250 mikronów.

rozmnażanie komórek

Podział, czyli rozmnażanie się komórek, występuje w czasie wzrostu organizmu, a także przy odnowie zużytych lub zniszczonych komórek. W organizmie ludzkim nie wszystkie komórki mogą się rozmnażać i odnawiać. Im komórka jest bardziej wyspecjalizowana, czyli zróżnicowana, tym ma mniejszą zdolność do rozmnażania się i odnowy, szczególnie po zakończeniu okresu rozwoju ustroju. Przykładem mogą być komórki nerwowe, które po ukształtowaniu się układu nerwowego tracą zdolność do podziału i odnowy. Rozróżnia się dwa podziały komórki: podział bezpośredni — amitotyczny, podział pośredni — mitotyczny. Zobacz ciekawe produkty tutaj

Podział bezpośredni, stosunkowo rzadko występujący, rozpoczyna się od zmian w jądrze — wydłuża się jąderko i jądro, przyjmując kształt biszkopta. Jąderko i jądro ulegają podziałowi na dwie części. Równolegle do podziału w jądrze dzieli się cytoplazma, w efekcie powstają dwie komórki potomne.
Podział pośredni spotyka się znacznie częściej i częściej pojawiają się poskręcane nici chromatynowe podzielone na określone co do liczby i kształtu chromosomy. Chromosomy zbudowane są z połówek chromatyd, połączonych w tej fazie w punkcie zwanym centromerem.
Polecam http://www.matique.pl – sprawdź